پورمحمدی: در دوران استاندار فعلی و قبلی تهران پرونده اختلاس داریم

مصطفی پورمحمدی در یک نشست مطبوعاتی در روز جمعه چهارم شهریور ماه گفت که هم در دوران استاندار جدید و هم در دوران استاندار قدیم تهران پرونده اختلاس وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفت :"هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است."

آقای پورمحمدی یکی از حوزه های نگران کننده در زمینه فساد اقتصادی را حوزه بانکی کشور دانست و گفت که متاسفانه پرونده های کوچک و بزرگ اختلاس در سیستم بانکی وجود دارد که راه حل جلوگیری از آن اصلاح ساختار بانکی و نظارت بیشتر بر آن دانست.

استاندار فعلی تهران مرتضی تمدن است که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد بود. استاندار سابق تهران نیز کامران دانشجوست که اکنون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.