تاریخ اعدام عاملین قتل راجیو گاندی تعیین شد

سه مردی که متهم به دست داشتن در قتل راجیو گاندی، نخست وزیر پیشین هند در سال ۱۹۹۱ بوده و مجرم شناخته شده اند، در ۹ سپتامبر به دار آویخته خواهند شد.

مقام های هندی می گویند این سه نفر که موروگان، سانتان و پراریوالان نام دارند در سحرگاه اعدام خواهند شد.

رئیس جمهور هند تقاضای عفو آنها را رد کرده است.

این سوء قصد دو دهه پیش به راجیو گاندی که توسط یک بمبگذار انتحاری ببرهای تامیل انجام شد، هند را در شوک فروبرد.

هر سه مجرم اعضای گروه شبه نظامی ببرهای تامیل سریلانکا هستند.

این گروه در سال 2006، از این سوء قصد ابراز "تاسف" کرد.