بان کی مون خواهان استقرار ثبات در لیبی شد

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است برای استقرار ثبات و پایان خصومت ها در لیبی تلاش و همکاری کند.

او گفت که بحران لیبی وارد مرحله "جدید و تعیین کننده ای" شده و انتقال رهبری باید به آرامی انجام شود.

مخالفان مسلح سرهنگ قذافی می گویند که کنترل طرابلس را تقریبا بطور کامل در دست گرفته اند، اما درگیری ها در شرق همچنان در جریان است.

بان کی مون که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می کرد گفت که لیبی نیاز فوری به کمک های بشردوستانه به ویژه مواد دارویی دارد.

او همچنین خواهان بهبود روابط شورای ملی انتقالی لیبی و اتحادیه آفریقا شد.

اتحادیه آفریقا تاکنون این شورا را بعنوان حکومت رسمی لیبی به رسمیت نشناخته است.

.