اوباما: خطر توفان آیرین تمام نشده است

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفته است با حرکت توفان آیرین بسوی شمال هنوز احتمال سیل و قطعی برق در سواحل شرقی وجود دارد.

او گفت با وجود آنکه شدت این توفان کاهش یافته است، خطر هنوز وجود دارد و ممکن است رودخانه ها مناطق ساحلی را زیر آب ببرد.

به بیش از ۳۰۰ هزار نفر که از مناطق آسیب پذیر نیویورک تخلیه شده بودند، اجازه داده شده است به خانه های خود بازگردند.

این توفان تاکنون حداقل ۱۸ کشته و خسارات زیادی بر جای گذاشته است.