مخالفان قذافی برای 'آخرین' نبرد آماده می شوند

مخالفان مسلح معمر قذافی برای "آخرین" نبرد لیبی در شهر سرت آماده می شوند.

همزمان جنگنده های ناتو به بمباران این شهر که زادگاه سرهنگ قذافی است ادامه می دهند.

مخالفان که اخیرا طرابلس، پایتخت لیبی را تحت کنترل خود در آوردند، اکنون در حال آماده شدن برای حمله به آخرین پایگاه اصلی آقای قذافی هستند.

خبرنگار بی بی سی که با مخالفان در حرکت است می گوید که آنها امیدوارند که سرت را طی چند روز آینده تصرف کنند.

گزارش شده است مذاکرات مخالفان و موافقان آقای قذافی برای تسلیم مسالمت آمیز شهر به شکست انجامیده است.

سخنگوی مخالفان می گوید هنوز روشن نیست که آقای قذافی در زادگاه خود پنهان شده باشد.