دستور تخلیه مناطق ساحلی نیویورک به دلیل توفان آیرین

مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک دستور تخلیه مناطق ساحلی این شهر را داده است.

چنین دستوری برای اولین بار است که صادر می شود و شهردار نیویورک خواهان آن شده که ساکنان پنج منطقه ساحلی، در آستانه نزدیک شدن توفان آیرین، خانه های خود را ترک کنند.

سیستم حمل و نقل شهر، پیش از رسیدن توفان، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

به بیش از دو میلیون نفر از ساکنان سواحل شرقی آمریکا گفته شده که خانه های خود را ترک کنند.

طبق گزارش‌ها، امواج بلند و بادهای شدید در کارولینای شمالی شروع شده و هزاران خانه بدون برق هستند.