'سی درصد جمعیت ایران سالمند می‌شوند'

باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته است تا سال ۱۴۳۰ خورشیدی، سی درصد جمعیت ایران سالمند می شوند.

آقای لاریجانی با بیان این مطلب که جمعیت ایران به سمت سالمند شدن پیش می‌رود، از همکاری این دانشگاه با آسایشگاه کهریزک در زمینه آموزش و پژوهش سالمندی خبر داد.

بر اساس تحقیق مرکز پژوهش های مجلس که در ژانویه امسال منتشر شد، تغییر ساختار جمعیت ایران باعث شده تا جمعیت سالمند ایران رو به افزایش باشد و در دو دهه آینده پدیده سالمندی در ایران به عنوان یک مساله جدی برای دولت مطرح خواهد شد.

این مرکز در گزارش خود هشدار داد که تا پانزده سال دیگر جمعیت سالمندان ایران سه برابر شده و از پنج و نیم میلیون نفر به بیشتر از پانزده میلیون نفر خواهد رسید.