بنزین و سایر مواد سوختی به زودی وارد طرابلس می شود

محمود شمام، یکی از سخنگویان شورای ملی انتقالی لیبی می گوید تدابیری را برای مقابله با کمبود سوخت و دیگر مایحتاج در طرابلس در نظر گرفته اند.

او در یک کنفرانس خبری گفت که امروز مقادیری بنزین در پایتخت توزیع خواهد شد، و ظرف دو روز آینده با انتقال سایر مواد سوختی به طرابلس، امکان تولید دوباره برق فراهم می شود.

آقای شمام همچنین اعلام کرد که گاز برای مصارف آشپزی هم به این شهر منتقل خواهد شد.