بررسی قوانین ضد فساد در هند

پارلمان هند سرگرم بحث در مورد پیشنهادات مربوط به وضع قوانین ضد فساد است.

ظاهرا دولت هند می خوا هد آنه هزاره، فعال مبارزه با فساد را ترغیب به دست برداشتن از اعتصاب غذای خود کند که از دوازده روز پیش تاکنون آغاز کرده است.

اعتراض آنه هزاره که از پیروان مهاتما گاندی است مورد توجه مردم سراسر کشورش قرار گرفته است.

آنه هزاره می‌گوید که به اعتصاب خود تا زمان تدوین قوانینی سختگیرانه علیه فساد پایان نخواهد داد.

اعتراض آقای هزاره از حمایت ده ها هزارتن از مردم هند برخوردار است.

بسیاری از مردم هند از اینکه با وجود فساد رایج در بین مقامات این کشور کسی مورد تعقیب و مجازات قرار نمی‌گیرد به تنگ آمده اند.