وزیر نفت: قراردادها برای شرکت های داخلی جذاب تر می شود

وزیر نفت ایران می گوید که در واگذاری پروژه های مهم مانند میدان های مشترک با کشورهای همسایه، مشوق ها و تجدید نظرهایی در قراردادهای بیع متقابل داخلی ایجاد خواهیم کرد تا جذابیت کار برای شرکت های داخلی بیشتر شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رستم قاسمی روز شنبه پنجم شهریور گفت: "در طرح های توسعه میدان مشترک لازم است سود بیشتری به بانک ها، سازندگان و پیمانکاران داخلی و حتی مردم( از طریق فروش اوراق مشارکت) بدهیم تا کارها سریعتر پیش برود."

او تامین منابع مالی را یکی از چالش های صنعت نفت دانست و گفت که سالانه حداقل باید بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان باید در زیر ساخت های صنعت نفت هزینه شود.

روز گذشته نیز وزیر نفت ایران نسبت به کمبود منابع مالی برای توسعه میدان های نفتی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که "حتی اگر امروز کشور فرش زیر پای خود را هم بفروشد تا بتواند این میادین را به تولید واقعی برساند، ارزش دارد."

در سالهای اخیر به خصوص بعد از تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور برای تامین منابع مالی برای توسعه صنعت نفت با مشکل مواجه شده است.