فاطمه کروبی از انتقال مهدی کروبی به مکانی دیگر خبر داد

فاطمه کروبی در مصاحبه با سایت سحام نیوز گفت که از اول ماه رمضان، مهدی کروبی به آپارتمانی کوچک منتقل شده است و با توجه به حضور ماموران امنیتی در این خانه کوچک، عملا از ورود او به آن جا جلوگیری شده است.

به گزارش سحام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، خانم کروبی با اشاره به اینکه ماموران امنیتی به دلایل نامعلومی حاضر نشدند آقای کروبی را به منزلی که توسط فرزندانش در منطقه جماران تهیه شده بود ببرند، گفت: "پس از آنکه بارها آقای کروبی به غیرقانونی بودن تصرف مجتمع مسکونی تاکید داشتند و به ماموران تذکر دادند که محل اقامت ایشان را به جایی دیگر منتقل کنند تا مالکان بتوانند به خانه های خود باز گردند، نیروهای امنیتی محل اقامت ایشان را تغییر دادند."

فاطمه کروبی با "خوب و استوار" توصیف کردن وضعیت روحی آقای کروبی گفت: "در این ۱۹۰ روز ماموران تنها یکبار به آقای کروبی برای حضور در فضای باز و هواخوری در حیاط منزل اجازه داده اند و آخرین ملاقات حضوری با ایشان نیز مربوط به نیمه شعبان است."

به گفته فاطمه کروبی،آقای کروبی از ابتدای حبس تاکنون از کلیه حقوقق اولیه یک زندانی مانند حق داشتن هواخوری، حق ملاقات، داشتن کتاب و روزنامه محروم بوده است.

مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ بودند که پس از دعوت مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از قیام مردم مصر و تونس در تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته، در حبس خانگی به سر می‌برند.