وزارت صنعت و معدن: نمی توانیم مطالبات صنایع لبنی را بپردازیم

قائم مقام وزیر صنعت وزیر صنعت معدن و تجارت می گوید به علت اینکه مطالبات سال گذشته صنایع لبنی در بودجه نیامده، نمی توان آن را پرداخت.

فریدون احمدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در روز شنبه پنجم شهریور گفت: "باید این اعتبار به ما واگذار شود تا بتوانیم آن را پرداخت کنیم، ما که نمی توانیم پول تولید کنیم."

او گفت که مطالبات سال گذشته کارخانجات در ردیف بودجه وزارت بازرگانی نیست و باید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فکری درباره آن بکند.

پیش از این هم صاحبان صنایع لبنی چندین بار در اعتراض به طلب های معوق خود در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس تجمع کرده بودند.

اتحادیه تولیدکنندگان محصولات لبنی می گوید که کارخانجات لبنی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بابت شیر یارانه ای توزیعی در سال گذشته و با مطالبات امسال در مجموع ۲۸۰ میلیارد تومان از دولت طلبکارند.

صاحبان صنایع لبنی، افزایش هزینه های تولید قیمت تمام شده محصولات لبنی را عاملی برای کمبود نقدینگی این صنایع می دانند.