آنه هزاره به اعتصاب غذای خود پایان داد

آنه هزاره، فعال سرشناس هندی به اعتصاب غذای دوازده روزه خود پایان داده است.

پایان اعتصاب غذای او پس از آن صورت می گیرد که پارلمان هند اعلام کرد که از برخی از درخواست های او برای تهیه طرح موثرتر مبارزه با فساد حمایت می کند.

او در جمع هزاران نفر از هودارانش با نوشیدن آب نارگیل مخلوط با عسل به اعتصاب خود پایان داد.