شورای ملی انتقالی لیبی خواهان کمک اتحادیه عرب شد

معاون شورای ملی انتقالی لیبی خواهان کمک اتحادیه عرب برای برقراری ثبات در کشورش شده است.

محمود جبرئیل که در نشست اتحادیه عرب سخن می گفت، تاکید کرد در صورتی که شورای ملی انتقالی نتواند خدمات اولیه را به سرعت در دسترس مردم لیبی بگذارد، احتمال بی ثباتی بیشتر خواهد شد.

او از کشورهای عربی خواست تا کمک های مالی خود را هر چه سریعتر در اختیار این کشور قرار دهند.