تدابیر امنیتی شدید برای کارناوال ناتینگ‌هیل لندن

بزرگ‎‌ترین جشنواره خیابانی لندن از امروز آغاز می‌شود و به دنبال اغتشاشات اخیر در این شهر و چند شهر دیگر، تدابیر امنیتی شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.

کارناوال ناتينگ هيل که هر سال در پايان ماه اوت در غرب لندن برگزار می شود يکی از بزرگترين جشنواره های خيابانی اروپاست.

انتظار می رود صدها هزار نفر در این کارناوال حضور یابند.

صدها پلیس اضافه بر نیروهای معمول در خیابان ها حضور خواهند داشت و چهار هزار پلیس نیز آماده اند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.

هفته پیش، پلیس چهل نفر را به ظن برنامه ریزی برای ایجاد مشکل در این کارناوال بازداشت کرد.