روزنامه شرق: سی و سه پل ترک برداشت

روزنامه شرق در نسخه روز یکشنبه، ششم شهریور از شکاف در سقف سی و سه پل اصفهان خبر داده است.

این پل که در زمان شاه عباس اول ساخته شده، به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است.

روزنامه شرق نوشته به نظر می رسد که عبور دستگاه حفار مترو اصفهان باعث شده تا دهانه ششم ضلع جنوب غربی این پل، ترک بردارد.

عبور خط متروی شمال-جنوب اصفهان از بافت تاریخی این شهر از ابتدا با مخالفت‌های گسترده مسئولان و علاقه مندان میراث فرهنگی مواجه بود که می گفتند عبور مترو از این منطقه باعث آسیب دیدن آثار تاریخی بی نظیر و ارزشمند اصفهان خواهد شد.