'فرش ایرانی به نام دیگر کشورها در امریکا عرضه می‌شود'

در حالیکه نزدیک به یک سال از تحریم فرش دستباف ایران توسط امریکا می گذرد، محمد بهاروند مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی اعلام کرد: بخش زیادی از فرش‌های دستباف که در بازار آمریکا طی سال جاری عرضه شده در واقع فرش دستباف تولید ایران بوده که به نام فرش غیر ایرانی وارد بازار امریکا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای بهاروند با اشاره به اینکه بخش اعظمی از فرشهایی که از کانال کشورهای پاکستان، ترکیه و نظایر آنها به بازار آمریکا صادر شد در واقع تولید ایران بودند که به نام این کشورها صادر شد.

وی گفت که آمار گمرک نشان می دهد که صادرات فرش ایران ۳۰ تا ۳۵ درصد کم شده است.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی در ادامه اضافه کرد طی یک و دو سال اخیر بخش اعظم فرش‌های دستباف تولید ایران از مبادی غیر رسمی و به اصطلاح چمدانی از طریق کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه به دیگر کشورها صادر شده که در آمار گمرکی لحاظ نمی‌شود.