'تحقق باغ شهرها یک رویا است'

حسن پیراسته، عضو کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: "تحقق باغ شهرها یک رویا است و چنین بحثی با توجه به اقلیم خشک ایران و بحران و تنش آبی موجود بی معنی است".

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آقای پیراسته افزود: "برای ایجاد باغ شهرها در تهران متاسفانه زمین مرغوبی نمانده مگر اینکه به سمت کویر حرکت کنیم که آن هم نیازمند آب است، در ارتفاعات نیز که از ارتفاع ۱۸۰۰ متر عبور کرده ایم و می توان گفت که در واقع از همه خط قرمزها گذشته‌ایم".

عضو کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: "بحث توجه به ظرفیت و توان زیست محیطی شهرها از چهار دهه پیش مطرح شد، ولی هیچ وقت به اجرا درنیامد".

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران می گوید که با محاسبه کل اراضی ایران، حدود ۳۰ میلیون هکتار زمین برای احداث مسکن وجود دارد که اگر این میزان دو میلیون هکتار به خانوارها اختصاص یابد می توان به هر خانوار هزار متر زمین رایگان داد تا آنها یک واحد ۱۰۰ متری در سه طبقه احداث و بقیه زمین را به باغ تبدیل کنند.