مبارز هندی اعتصاب غذایش را شکست

آنا هزاره، مبارز برجسته ضد فساد در هند، با پایان بن بست سیاسی، اعتصاب غذای دو هفته‌ای خود را شکست.

پارلمان هند موافقت کرد که از خواسته آقای هزاره برای قوانین ضد فساد حمایت کند.

آقای هزاره که میان هزاران نفر از طرفدارانش سخن می‌گفت، این حرکت اعتراضی را درسی برای جهان و پیروزی برای مردم هند توصیف کرد.

حرکت اعتراضی او در سراسر هند فراگیر شد.

این حرکت او با برخی از اقدامات مهاتما گاندی شبیه دانسته شد که در طول دوران مبارزه‌اش چندین بار دست به اعتصاب غذا زد.

در عین حال برخی به این حرکت آقای هزاره انتقاد دارند و آن را غیر دموکراتیک می‌دانند.