تعطیلات عید فطر به دو روز افزایش یافت

نمایندگان مجلس ایران کلیات لایحه افزایش تعطیلی عید فطر را تصویب کردند و در صورت تصویب نهایی این لایحه، تعطیلات عید فطر به دو روز افزایش می یابد.

با وجود مخالفت برخی نمایندگان با افزایش تعطیلی ها، ۱۴۷ نماینده به کلیات لایحه افزایش تعطیلی عید فطر رای مثبت دادند. ۳۶ نماینده نیز رای مخالف و ۱۶ نفر نیز رای ممتنع دادند.

در سال گذشته نیز دولت لایحه افزایش تعطیلات را به مجلس ارائه داد اما مجلس با آن مخالفت کرد.