آرش علایی آزاد شد

آرش علایی، پزشک و متخصص سرشناس ایرانی بیماری ایدز که همراه برادرش، کامیار علایی در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) میلادی بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای براندازی رژیم به شش سال حبس محکوم شده بود آزاد شده است.

کامیار علایی، که محکومیت او سه سال حبس بود، چند ماه پیش آزاد شد اما آزادی آرش علایی به مناسب روز عید فطر صورت گرفته و نام او در میان بیش از یکهزار زندانی است که به این مناسبت مشمول عفو شده اند.

آرش علایی و برادرش به خاطر فعالیت هایشان در زمینه شناساندن و مبارزه با بیماری ایدز در ایران از شهرت بین المللی برخوردارند و بازاداشت و حبس آنان به اتهام مخالفت با حکومت اعتراضات گسترده بین ا لمللی را در پی داشته است.