حزب حاکم ژاپن نخست وزیر جدید را انتخاب کرد

روز دوشنبه، ۷ شهریور (۲۹ اوت)، نمایندگان حزب حاکم دموکراتیک در ژاپن در پارلمان این کشور یوشیهنکو نودا، وزیر دارایی کابینه را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کردند.

آقای نودا در دومین دور رای گیری بر رقیب اصلی خود، بانری کائیدا، وزیر تجارت، پیروز شد و به گفته ناظران، انتخاب او باعث خرسندی سرمایه گذاران می شود که نسبت به افزایش بدهی های دولتی این کشور نگران بوده اند.

با اینهمه، یوشیهنکو نودا در سمت نخست وزیری با مشکلات متعددی از جمله بازسازی پس از زمین لرزه و سونامی اوابل سال جاری و اقدام برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ژاپن مواجه است.