کشتی حامل زندانیان سیاسی آزاد شده لیبی وارد بنغازی شد

یک کشتی حامل صدها تن از کسانی که به اتهامات امنیتی در دوره معمر قذافی در لیبی زندانی بوده اند در بندر بنغازی پهلو گرفته است و آزاد شدگان از شرایط دشوار دوران حبس، شکنجه و گرسنگی سخن گفته اند.

برخی از آزاد شدگان چند ماه و برخی دیگر سالها در زندان بوده اند و مقامات شورای ملی انتقال نگران صدها تن دیگری هستند که طی چند ماه گذشته بازداشت شده و هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

این خطر وجود دارد که صدها تن از زندانیان امنیتی به دستور رژیم قذافی کشته و اجساد آنان در گروهای جمعی مدفون شده باشد و صدها تن دیگر در زندان های مخفی زیر زمینی محبوس باشند در حالیکه محل این زندان ها مشخص نیست.