نیروهای مخالف قذافی به زادگاه او نزدیک شده اند

نیروهای مخالف معمر قذافی در مسیر حرکت به سوی شهر سرت، زادگاه او، شهرک نوفلیه را تصرف کرده و گفته اند که در صورتی که مذاکره با ریش سفیدان سرت برای تسلیم این شهر به نتیجه نرسد، به آن حمله خواهند کرد.

گفته می شود که چند هزار تن از نیروهای طرفدار قذافی به این شهر پناه برده اند و به گفته مخالفان، تا کنون مذاکرات برای تسلیم این افراد به نتیجه نرسیده است.

روز گذشته، سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی گفت که سرت، مانند سایر شهرهای لیبی، بخشی از خاک این کشور است و به هر ترتیب، تحت حاکمیت حکومت مرکزی قرار خواهد گرفت.