'بعید است شورای امنیت بانک مرکزی ایران راتحریم کند'

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران می گوید بعید است بانک مرکزی در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هدف تحریم اقتصادی قرار گیرد.

آقای حسینی به خبرگزاری کار ایران گفته که "تحریم بانک مرکزی از سوی کنگره آمریکا و همراهی سایر کشورها با این رویکرد در قطعنامه های شورای امنیت لحاظ نمی شود."

وزیر اقتصاد ایران در عین حال تاکید کرده که "در صورت تحریم بانک های ایرانی، دولت ابتکارات و موارد لازم برای مقابله با این موضوع را دارد."

اخیرا اکثریت مجلس سنای ایالات متحده طرح تحریم بانک مرکزی ایران را مطرح کرده است.

در گذشته نیز درخواست تحریم بانک مرکزی توسط شماری از اعضای محافظه کار کنگره مطرح می شد، اما این نخستین بار است که ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو مجلس سنا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، چنین درخواستی را صراحتا مطرح کرده اند.

آنها به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته اند که ایران برای دور زدن تحریم ها از بانک مرکزی استفاده می کند.