بروز یک توفان حاره ای جدید در دریای کارائیب

همزمان با عبور توفان آیرین از بخش های شمالی ساحل شرقی آمریکا، اداره هواشناسی ایالات متحده از تشکیل توفان حاره ای جدیدی در دریای کارائیب خبر داده است.

توفان حاره ای خوزه که دهمین توفان مهم اقیانوس اطلس در سال جاری است، نزدیک جزیره برموردا، متعلق به بریتانیا تشکیل شد.

به گفته کارشناسان هواشناسی این توفان زودگذر بود و تاثیری بر خشکی نداشت.

به گزارش مرکز توفان شناسی آمریکا مستقر در میامی، توفان خوزه عصر یکشنبه در ۲۰۵ کیلومتری شمال برمودا قرار داشت و به سوی مناطق میانی اقیانوس اطلس در حال حرکت است.

کارشناسان هواشناسی همچنین از احتمال تشکیل توفان حاره ای جدید در غرب آفریقا و حرکت آن به سوی دریای کارائیب خبر می دهند.

به گفته آنها تغییرات جوی در جنوب جزایر کیپ ورده (دماغه سبز) از استعداد تشکیل یک توفان حاره ای برخوردار است.

در صورت تشکیل این توفان، نام آن کاتیا خواهد بود.