دستگیری پنج نفر در ارتباط با آتشسوزی مرگبار مکزیک

پلیس مکزیک پنج مرد را در ارتباط با آتشسوزی عمدی در یک قمارخانه در شهر شمالی مونتری که ۵۲ کشته به جا گذاشت دستگیر کرده است.

رودریگو مدینا فرماندار ایالتی گفت که تصور می شود مظنونان به کارتل مواد مخدر زیتاس تعلق داشته باشند.

پلیس درحال تحقیق درباره این مساله بوده است که آیا این قمارخانه به علت عدم پرداخت باج به آتش کشیده شد یا نه.

پس از حمله روز پنجشنبه صدها مامور دیگر پلیس و ارتش به مونتری اعزام شده اند تا امنیت شهر را تقویت کنند.

آقای مدینا فرماندار ایالت نوو لیون به تلویزیون مکزیک گفت که این پنج نفر به مشارکت در آتشسوزی اعتراف کرده اند.