ایران از برنامه ایجاد 'منطقه ویژه فروش لباس' خبر داد

یک مقام دولتی ایران از ایجاد "منطقه ویژه تولید و فروش لباس" با حضور برندهای بین المللی خبر داده است.

علی آقامحمدی، از مقام های ارشد اقتصادی دولت ایران گفته است که نخستین کالای قاچاق در کشور مربوط به پوشاک است که هر کسی می تواند آن را وارد کند و نمی توان جلوی آن را هم گرفت.

به گفته این مقام ایرانی قرار است با هدف مقابله با قاچاق پوشاک، "منطقه ویژه" تاسیس شود.

آقای آقامحمدی درباره مفهوم این منطقه توضیح بیشتری نداده و مشخص نیست منظور او ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است یا خیر.

مطابق قانون مناطق ویژه، سرمایه گذاری و خرید و فروش در این مناطق تابع شرایط خاصی از جمله معافیت های مالیاتی و ورود به آن بدون نیاز به اخذ روادید از سوی شهروندان غیر ایرانی است.

آقای آقا محمدی گفته است که فرودگاه امام خمینی تهران، فرودگاه پیام در کرج و منطقه ویژه سلفچگان قم از محل های پیشنهادی برای این منطقه ویژه است.