زایمان دختر معمر قذافی یک روز پس از خروج از لیبی

عایشه دختر معمر قذافی رهبر فراری لیبی، یک روز پس از خروچ از کشورش یک دختر به دنیا آورده است.

به این ترتیب سرهنگ قذافی که مخالفان مسلح دولت لیبی در پی یافتن محل اختفای او هستند، صاحب نوه دختری شده است.

عایشه به همراه مادر و دو برادرش یک روز پیش از این با فرار از کشورشان وارد الجزایر شده بودند.

اقدام الجزایر در پناه دادن به اعضای خانواده سرهنگ قذافی با واکنش خشمگینانه شورای انتقالی ملی لیبی مواجه شده است.