امضا اولین قرارداد با سپاه در دوران وزیر نفت جدید ایران

برای اولین بار از زمان حضور رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وزرات نفت، سپاه، قرارداد تازه ای با این وزارتخانه امضا رسانده است.

خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده که موضوع این قرارداد ساخت خط لوله اتیلن با هدف تامین خوراک مجتمع پتروشیمی استان فارس است.

طول این خط لوله ۵۳۹ کیلومتر و ارزش تقریبی قرارداد آن ۵۰۰ میلیون دلار است.

بر اساس گزارش ها، ساخت این خط لوله شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی، و تامین منابع مالی خواهد بود و قرار است طی مدت ۳۰ ماه آماده بهره برداری شود.

در سال های گذشته، قرارگاه سازندگی سپاه قرادادهای متنوعی با وزارت نفت به امضا رسانده و ارزش قراردادهای خاتم الانبیا با وزارت نفت ایران ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.