ارتش اسراییل شهرک نشینان یهودی را آموزش می دهد

ارتش اسراییل شهرک نشینان یهودی را آموزش می دهد. هدف از این اقدام آماده شدن شهرک نشینان یهودی برای مقابله با اعتراضات فلسطینی هاست. فلسطینی ها ماه آینده برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی از طریق سازمان ملل متحد اقدام خواهند کرد. ارتش اسراییل می گوید برای مقابله با سناریوهای احتمالی، نیروهای محلی را آماده کرده است.

مقامات مسئول در شهرک های یهودی نشین این موضوع را تکذیب کرده اند که به آنها گاز اشک آور و نارنجک های صوتی داده شده است. ارتش اسراییل سالهاست به شهرک نشینان یهودی اجازه حمل اسلحه داده است.