افزایش ارزش شاخص های عمده بورس در آمریکا

پایان توفان حاره ای آیرین با افزایش ارزش سهام در بورس نیویورک همراه بود.

ساکنان سواحل شرقی آمریکا از دوشنبه پاکسازی و ترمیم خرابی های توفان و سیل را شروع کردند.

این در حالی است که بر اساس گزارش های اولیه میزان خرابی ها کمتر از میزان پیشبینی شده بوده است.

همین خبر به افزایش شاخص های اصلی بورس در وال استریت کمک کرد.

شاخص اس اند پی در پایان معاملات دوشنبه ۲.۸ درصد افزایش داشت. این شاخص در ۵ هفته گذشته ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

میزان رشد شاخص های داو جونز و نزدک نیز به ترتیب ۲.۳ و ۳.۳ درصد بود.

علاوه بر اخبار مربوط به توفان آیرین، انتشار خبر افزایش میزان هزینه های مصرف کنندگان در آمریکا و ادغام دو بانک تجاری در یونان به افزایش ارزش سهام در وال استریت کمک کرد.