کمک هوایی به آسیب دیدگان آیرین آغاز شد

با عبور توفان آیرین، سربازان آمریکایی عملیات کمک رسانی هوایی به شهرها و روستاهای ایالت ورمونت را آغاز کرده اند.

بیش از ۲۰۰ جاده در اثر سیل خراب شده و کمک به آسیب دیدگان را در ۱۳ شهر با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، آیرین تاکنون ۴۴ کشته در ۱۳ ایالت آمریکا بر جای گذاشته است.

گارد ملی ایالت ورمونت آب، غذا و سایر کمک های اضطراری را بطور هوایی و زمینی در مناطق آسیب دیده روستایی و کوهستانی توزیع می کند.