انتشار اسامی بعضی قربانیان شکنجه در زندانهای سوریه

عفو بین الملل، از سازمانهای مدافع حقوق بشر، گزارشی حاوی اسامی هشتاد و هشت نفر را منتشر کرده و گفته است که این افراد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی سوریه در جریان تظاهرات ماههای اخیر در بازداشتگاهها جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار بی بی سی چند تصویر وییدیویی را که عفو بین الملل به آنها دست یافته است اجسادی را نشان می دهد که بر آنها آثار ضرب و جرح شدید، سوختن، شوک الکتریکی و انواع دیگر آزار و شکنجه بدنی دیده می شود.

برخی از کشته شدگان بیش از دوازده یا سیزده سال سن نداشته اند.

سخنگوی عفو بین الملل دولت سوریه را به "بی اعتنایی ظالمانه به حق حیات بشر" متهم کرده و گفته است که قربانیانی که اسامی آنان را در اختیار دارد برخی از کسانی بوده اند که در جریان اعتراض علیه حکومت بازداشت شدند و سپس با شکنجه، به قتل رسیدند.