نوجوان معترض بحرینی کشته شد

فعالان حقوق بشری در بحرین می گویند یک پسر نوجوان در جریان سرکوب تجمع معترضان، توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته است.

یک فعال حقوق بشری به بی بی سی گفته است که گلوله گاز اشک آور به سر این نوجوان بحرینی اصابت کرده بود. چهره این نوجوان بحرینی در عکسی که از او در درمانگاه گرفته شده، خونین است.

پلیس بحرین می گوید که تحقیقات در این باره را آغاز کرده اما منکر حضور نیروهای امنیتی یا پلیس در زمان وارد شدن جراحت به این نوجوان بحرینی است.

منابع خبری می گویند که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در بحرین نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور، سرکوب گسترده ای از سوی حکومت اعمال شده است.

بحرین جزیره ای در خلیج فارس است که اکثریت ساکنان آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند اما حکومت این کشور در دست اقلیت سنی مذهب است.