نماینده مجلس ایران: حمایت مطلق ما از حکومت سوریه درست نبود

احمد آوایی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتقاد از موضعگیری جمهوری اسلامی در قبال ناآرامی در سوریه، گفته است که "حمایت مطلق ما از سوریه" کار درستی نبود زیرا مردمی که علیه حکومت آن کشور تظاهرات می‌کردند مردمی متدین و حرکت‌های اعتراضی آنان خود‌جوش بوده است.

آقای آوایی در گفتگو با سایت خبر آنلاین، از رسانه های نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در عین حال از دولت سوریه به دلیل آنچه که ایستادگی در برابر اسرائیل دانسته، تمجید کرده است.

با اینهمه، این نماینده مجلس گفته است حکومت سوریه خیلی زودتر‌ از اینها باید اعتراضات مردمی را می‌شنید زیرا انتقاد‌ها از حکومت این کشور در ابتدا با هدف اصلاحات بود و اگر سوریه زودتر از اینها با مردم کنار می‌آمد به این وضعیت نمی‌رسید.

در روزهای اخیر ایران برخی مقامات ایرانی به حکومت سوریه توصیه کرده اند سیاست تفاهم با مردم این کشور را در پیش بگیرد و به اصلاحات لازم دست بزند.

مقامات ایرانی اعتراضات کنونی سوریه را ناشی از توطئه خارجی دانسته اند و آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز تاکنون چند بار با متمایز دانستن ماهیت اعتراض های مردمی در سوریه از دیگر کشورهای منطقه، تاکید داشته که بی ثباتی در سوریه حاصل دخالت کشورهای غربی است.