'خانواده مهدی کروبی با او دیدار کردند'

سایت خبری "سحام نیوز" گزارش می دهد که خانواده مهدی کروبی با او دیدار کرده اند.

دیدار روز چهارشنبه انجام شد و حسین کروبی پس از آن حال پدرش را خوب توصیف کرد.

او گفت: "نزدیک هفت ماه بود که پدرم را ندیده بودم، یعنی از همان روز نخست حصر خانگی. امروز به صورت ناگهانی از موافقت نیروهای امنیتی برای دیدار من و خانواده ام به همراه مادرم برای دیدار با پدر مطلع شدیم."

او گفت که دیدار در ساختمانی که پدرش یک ماه قبل به آنجا منتقل شد انجام شده است.

حسین کروبی نوشت که حال روحی و جسمی پدرش خوب بوده و بر مواضع همیشگی خود تاکید کرده است.

مهدی کروبی پس از آنکه زمستان گذشته در بیانیه مشترکی با میرحسین موسوی خواستار شرکت مردم در تظاهراتی در روز ۲۵ بهمن برای اعلام همبستگی با جنبش های مردمی خاورمیانه شد تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.