حداقل ۱۰۲ کشته در اثر سیل در شهر ایبادان نیجریه

صلیب سرخ نیجریه می گوید اکنون تصور می شود که دست کم ۱۰۲ نفر در اثر سیل در داخل و اطراف شهر ایبادان در جنوب غربی این کشور کشته شده باشند.

سیل هایی که ناشی از بارندگی شدید از روز جمعه است، باعث صدمه دیدن پل ها و جاری شدن آب از یک سد شد و ساختمان ها را در این شهر زیر آب برد.

اکثر قربانیان کودکان بودند.

یک مقام صلیب سرخ گفت که قربانیان در خانه هایی که در حال فروریختن بود به تله افتاده بودند.