اوباما درباره مساله اشتغال در کنگره سخنرانی می کند

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از اعتراض جان بینر رئیس مجلس نمایندگان کنگره موافقت کرده است که سخنرانی خود در کنگره درباره اقتصاد را در موعد دیگری انجام دهد.

آقای اوباما قصد داشت این سخنرانی را چهارشنبه آینده انجام دهد که همزمان با مناظره بعدی نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری بود.

او در این نطق می خواهد طرح خود برای ایجاد اشتغال را تشریح کند.

آقای بینر در عوض از باراک اوباما خواسته بود سخنرانی اش را یک روز بعد ایراد کند و کاخ سفید با این درخواست موافقت کرده است.

میزان بیکاری در آمریکا هم اکنون بیش از ۹ درصد است و می تواند مساله مهمی در انتخابت ۲۰۱۲ باشد.