الجزایر آماده شناسایی شورای انتقالی لیبی است

مراد مدلسی، وزیر خارجه الجزایر که برای شرکت در اجلاس بررسی آینده لیبی به پاریس رفته گفته است که در حاشیه این اجلاس با نمایندگان شورای ملی انتقالی گفتگو خواهد کرد.

آقای مدلسی افزود که در صورتیکه شورای ملی انتقالی لیبی دولتی به نمایندگی از سوی تمامی مناطق و افوام لیبی تشکیل دهد، الجزایر چنین دولتی را به رسمیت خواهد شناخت.

انتشار خبر ورود چند تن از اعضای خانواده معمر قذافی به الجرایر در روز شنبه باعث ناخرسندی شورای ملی انتقالی لیبی شد که از دولت الجزایر خواست این افراد را برای پیگرد قانونی به لیبی باز گرداند.

وزیر خارجه الجزایر گفته است که این کشور در نظر ندارد به پناهگاهی برای رهبر لیبی تبدیل شود.