روسیه شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

ورارت خارجه روسیه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که شورای ملی انتقالی لیبی را که رهبری مخالفان معمر قذافی را برعهده داشته است به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت می شناسد و افزوده است که این تصمیم با توجه به تعهد شورای انتقالی به برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید اتخاذ شده است.

لیبی در دوره حکومت معمر قذافی از جمله کشورهای مورد حمایت روسیه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شد و مقامات روسیه از منتقدان عملیات نظامی ناتو در حمایت از مخالفان معمر قذافی بوده اند.

تاکنون شماری از قدرت های غربی و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر جهان، از جمله کشورهای عرب، شورای ملی انتقالی با به رسمیت شناخته اند.

در حال حاضر، روسیه همچنان از حکومت سوریه حمایت می کند و با خواست کشورهای غربی برای وارد کردن فشار بین المللی به منظور وادار کردن مقامات سوری به خودداری از برخورد خشونت آمیز با معترضان مخالفت می ورزد.