گروه اسلامگرای سومالی سرقت کمکهای بشردوستانه را تکذیب کرد

گروه اسلامگرای الشباب، که بخش هایی از سومالی را در تصرف خود دارد، این اتهام را رد کرده که به سرقت کمک های بشردوستانه ارسالی برای قحطی زدگان این کشور دست زده است.

سخنگوی الشباب در مصاحبه با بی بی سی متقابلا مقامات و ماموران دولت انتقالی سومالی را که بر موگادیشو، پایتخت تسلط دارد به سوء استفاده از کمک های خارجی و غارت و تجاوز در اردوگاه های قحطی زدگان در پایتخت متهم ساخته است.

این عضو الشباب گفته است که قطحی زدگان سومالی برای فرار از دست ماموران دولت انتقالی، پایتخت را ترک می کنند به مناطق تحت تصرف الشباب پناهده می شوند و تنها طی یک ماه گذشته، یکهزار و پانصد نفر

چنین کرده اند.