دولت بریتانیا با کاهش نیروهای مسلح موافقت کرد

دولت بریتانیا در ادامه برنامه کنترل هزینه‌های این کشور با کاهش نیروهای مسلح موافقت کرده است.

براساس این اعلام بیش از ۸۰۰ نفر کار خود را از دست خواهند داد.

وزرای کابینه این استدلال را مطرح کرده اند که موازنه بودجه دفاعی، در دراز مدت به بهبود وضعیت بریتانیا کمک می کند.

اما این کاهش شامل نظامیان مستقر در افغانستان و یا نیروهایی که در عملیات لیبی شرکت دارند نمی شود.

این نخستین گام دولت بریتانیا در حوزه نیروهای ارتش برای کاهش بودجه است.

انتظار می رود هزاران نفر تا سال ۲۰۱۵ شغلشان را از دست بدهند.