افزایش عمل سزارین در چین

براساس گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف در چین، آمار سزارین این کشور در هفته گذشته به شدت افزایش یافته است.

بسیاری از زنان به سزارین روی می‌آورند تا فرزندانشان قبل از نیمه دوم سال متولد شوند و شش سال بعد آغاز تحصیلشان به تعویق نیفتد.

یکی از بیمارستان ها در استان جینگ‌سو اعلام کرده که آمار انجام عمل سزارین دو برابر حد طبیعی شده است.

در چین کودکانی که در پایان اوت شش ساله باشند می‌توانند در اول سپتامبر به مدرسه بروند، اما آنهایی که در سپتامبر متولد شوند باید یک سال در انتظار مدرسه بمانند.

چین بیشترین آمار سرازین در جهان را به خود اختصاص داده است و ۴۶ درصد از کودکان چینی از طریق سزارین متولد می‌شوند.