رئیس حقوق بشر اروپا دولت‌های اروپایی را متهم کرد

رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا با حمله به دولت‌های اروپایی آنها را متهم به همدستی با آمریکا در نقض حقوق بشر و اقداماتی کرده که به گفته او در جریان جنگ آمریکا علیه تروریسم روی داده است.

توماس هاماربرگ کمیسر حقوق بشر شورای اروپا گفت که این کشورها با آمریکا در برگرداندن مظنونان دستگیر شده و انتقال آنها به کشور سوم برای شکنجه همکاری داشتند.

او گفت آنها نیز به دنبال پنهان کردن مشارکت خود در آنچه او نقض سیستماتیک حقوق بشر دانسته، هستند.

وی افزود باید در دهمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر دوباره درباره سیاستهای شکست خورده مبارزه با تروریسم و اشتباه در قضاوت فکر شود.