'رهبران قبایل سرت برای تسلیم شهر یک هفته مهلت دارند'

یک مقام ارشد شورای ملی انتقالی لیبی به بی‌بی‌سی گفت که این شورا به رهبران قبایل شهر سرت یک هفته مهلت داده است که شهر را تسلیم کنند.

این مهلت از امروز آغاز می شود.

شهر سرت، آخرین پایگاه مهم هواداران سرهنگ قذافی است.

مقام مذکور گفت که به نظر می‌رسد رهبران قبایل متوجه شده اند که دیگر هیچ جایی برای مقاومت نیست، اما هنوز نتوانسته اند سربازان سرهنگ قذافی را متقاعد کنند.

پیشتر رهبر شورای ملی انتقالی لیبی به نیروهای هوادار سرهنگ قذافی تا شنبه مهلت داده بود که پیش از حمله نیروهای مخالف قذافی به شهر، تسلیم شوند.