رئیس جمهور تاجیکستان: اجلاس چهارجانبه امنیت افغانستان موثر بود

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در یک کنفرانس خبری گفته است که اجلاس چهار جانبه امنیت افغانستان که با شرکت او و رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان و روسیه در دوشنبه برگزار شده، به عنوان بخشی از تلاش های بین المللی برای حل مشکلات افغانستان، اجلاسی موثر و مفید بوده است.

رئیس جمهوری روسیه هم که در این کنفرانس خبری مشترک شرکت داشت گفت که مسئولیت حفظ امنیت و ثبات منطقه با چهار کشور شرکت کننده در این اجلاس است و آمادگی روسیه را برای مشارکت در حل و فصل بحران های منطقه اعلام داشت.