قذافی خواستار جنگ چریکی برای 'آزادی لیبی' شد

معمر قذافی، که از محل اختفای او اطلاعی در دست نیست، در یک پیام صوتی از طرفداران خود خواسته است تا برای خاتمه دادن به "اشغال خاک لیبی" وارد جنگ چریکی شوند و افزوده است که شهر سرت، زادگاهش که هنوز به تصرف مخالفان در نیامده، "پایتخت نیروهای مقاومت" است.

پیشتر شورای ملی انتقالی، که رهبری لیبی را در دست گرفته، اعلام کرد که یک هفته دیگر به ریش سفیدان قبیله ای در سرت فرصت داده است تا طرفداران مسلح قذافی و وابستگان حکومت او که به این شهر پناهنده شده اند خود را تسلیم کنند، و در غیر این صورت، به شهر حمله خواهد شد.

در حالیکه به استثنای چند شهرک و روستا، سایر نقاط مهم لیبی در اختیار نیروهای شورای ملی انتقالی است، احتمال دارد کسانی که در سرت پناه گرفته اند، در نظر داشته باشند با ادامه مقاومت، باعث تزلزل نظام جدید شوند و یا دست کم، امتیازاتی از جمله عفو عمومی را به دست آورند.