رئیس بانک مرکزی ایران به معامله گران سکه طلا هشدار داد

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، خطاب به معامله گران بازار سکه طلا در داخل کشور گفته است که قیمت سکه در تمام دنیا نامتعادل است و افزوده "فعالان این بازار مراقب باشند زیان هنگفتی نبینند."

آقای بهمنی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - در توضیح اظهارات خود گفته که بانک مرکزی قادر است میزان قابل توجهی سکه وارد بازار کند اما بهای سکه در داخل ایران طبق قیمت طلا در بازارهای جهانی همراه با مقداری کارمزد تعیین می شود و براساس قیمت جهانی طلا، قیمت کنونی سکه در بازار داخلی طبیعی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که هنگامی که بهای طلا در بازار جهانی افت کند، قیمت سکه در داخل ایران هم کاهش خواهد یافت.