شورای ملی انتقالی لیبی: قذافی نمی تواند مانع دموکراسی شود

جمعه الجماتی، نماینده شورای ملی انتقالی لیبی در لندن در مصاحبه با بی بی سی گفته است که لیبی امن و بی خطر است و دستگیری و یا مرگ قذافی امری قطعی است که دیر یا زود تحقق خواهد یافت.

وی افزوده است که "نقشه راه" مردم لیبی برای رسیدن به نظام حکومتی دموکراتیک تدوین شده و به قذافی اجازه داده نخواهد شد در راه رسیدن به این مقصود، سنگ اندازی کند.

روز گذشته، رئیس شورای ملی انتقالی در سخنانی در "همایش بین المللی دوستان لیبی" در پاریس تاکید کرد که این شورا تمامی تلاش خود را برای دستیابی به آشتی ملی و ثبات سیاسی در چارچوب یک نظام حکومتی دموکراتیک به کار می گیرد.